Villkor

Samlarauktioner i Sverige / Samlarbolaget AB (nedan kallat Samlarbolaget AB) åtar sig att på nedan givna villkor sälja inlämnade objekt för säljaren räkning.

Minsta inlämning

Minsta preliminära värde på samlad inlämning är 3000 kr.
Minsta preliminära värde per singelobjekt är 500 kr.

Äganderätt

Säljaren går i god för att ha full äganderätt och dispositionsrätt till inlämnade objekt. Samlarbolaget AB registrerar säljarens uppgifter, men är ej skyldigt att utan särskild anledning kontrollera säljarens behörighet att sälja objektet.

Auktionsformat och utropspris

Objekten auktioneras ut på www.tradera.com under Samlarbolaget ABs alias.
Utropspris bestäms i samråd med säljaren. Säljaren är förpliktigad att sälja till klubbat slutpris.
Samlarbolaget AB förbehåller sig rätten till att neka omförsäljning vid osålda objekt.

Förvaring och försäkring

I händelse av brand, inbrott eller annan skada av ett objekt i Samlarbolaget ABs förvar hänvisas till villkoren i försäkringslagen, d.v.s. säljarens egen hemförsäkring eller varuförsäkring där försäkringen omfattar säljarens objekt som är tillfälligt placerade hos tredje man. Om säljarens försäkring inte omfattar täckning av tredje man är säljarens objekt försäkrat hos Samlarbolaget AB. Ersättningen utgör då högst den på auktionen angivna värderingen med avdrag för provision/hanteringskostnad.

Undersökning

Samlarbolaget AB har oinskränkt rätt att bestämma hur objektet skall beskrivas och förbehåller sig rätten att frånträda försäljningsuppdraget, utan ersättning till säljaren, om tveksamhet uppkommer angående objektens äkthet, skick, ursprung, äganderätt eller andra uppgifter som Samlarbolaget AB bedömer som väsentliga.

Hanteringsavgift

Säljaren erlägger en hanteringsavgift per objekt. I hanteringsavgiften ingår fotografering, beskrivning, värdering samt exponering under Samlarbolaget ABs namn.
Hanteringsavgiften är 100 sek inkl. moms.

Försäljningsprovision på sålda objekt

Som säljare betalar du en försäljningsprovision om 15% (inkl. moms) av slutgiltigt pris. Provisionen avräknas i samband med utbetalning för sålda objekt.

Utbetalning

Likvid för sålda objekt efter avdrag för provisions-/hanteringskostnad utbetalas till av säljaren uppgivet bankkonto senast 20 dagar efter avslutad auktion under förutsättning att det sålda objektet är betalt. Samlarbolaget AB har ingen skyldighet att vidta rättsliga åtgärder mot köpare för att få denne att fullgöra betalning. Om köparen ej betalar för objekten har Samlarbolaget AB rätt att häva köpet och auktionera objekten på nytt.

Reklamation

Om köparen nyttjar den lagstadgade ångerrätten annulleras köpet och Samlarbolaget AB har rätt att utan föregående varsel låta auktionen gå om.

Frakt

Säljaren står för fraktkostnader i samband med inlämning av objekt.

I de fall säljaren är förhindrad att avhämta osålda objekt på plats kan Samlarbolaget AB ombesörja att objekten skickas på lämpligt vis. Kostnader för emballering och transport bekostas av säljaren.

Budgivning och köp

Det är inte tillåtet att delta i budgivning av egna inlämnade objekt eller att manipulera budgivningen via ombud.

Villkorsändring

Samlarbolaget AB äger rätt att ändra villkoren genom att meddela säljaren via epost eller publicering av nya villkor på hemsidan www.samlarauktioner.se
Säljaren är bunden av dom nya villkoren (30) dagar efter ändringen.

Force Majeur

Om Samlarbolaget AB gentemot köpare blir ansvarig för felaktigheter har Samlarbolaget AB rätt att kräva motsvarande ersättning av säljaren. Säljaren garanterar objektets äkthet. Samlarbolaget AB ansvarar ej för förlust som åsamkas säljare eller köpare på grund av krigsliknande händelser, myndighetsåtgärd, strejk, blockad eller liknande händelser som Samlarbolaget AB ej kunnat råda över eller skäligen kunnat förutse.

Integritetspolicy

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (GDPR). Integritetspolicyn kan beställas via mejl.