Kontakt

Samlarauktioner.se är ett resultat av många års erfarenhet av samlande och handel med samlarföremål.

Verksamheten ägs och drivs av Samlarbolaget AB (556861-8861).
Se även www.samlarbolaget.se

Samlarauktioner / Samlarbolaget AB
Kyttingevägen 15
181 31 Lidingö
08-684 392 00
info@samlarauktioner.se

OBS! Vi tar enbart emot tidsbokade besök!